Image
Program je namijenjen učenicima 1. do 8. razreda Osnovnih škola s područja Općine Nedelišće. Kotizacija za sudjelovanje na SVIM kampovima iznosi 15,00 EUR. 

SUDIONICI PROVODE AKTIVNOSTI NA VLASTITU ODGOVORNOST!

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Svi sudionici programa sudjeluju u aktivnostima predviđenim provedbenim programom za svaki prijavljeni sport  na vlastitu odgovornost.
 
Svaki sudionik na aktivnosti mora donijeti vlastitu bočicu/dozer za napitke.

Prijava za sudjelovanje na programu SPORTSKO LJETO može se obaviti na 2 načina:

  1. Online prijava putem aplikativnog sustava Zajednice 
    Po uspješnom podnošenju prijave, na adresu e-pošte stiže popunjena prijava koju je potrebno ispisati i potpisanu dostaviti e-poštom ili kod dolaska na prvu sportsku aktivnost/kamp
  2. Preuzimanjem i popunjavanjem obrasca Prijavnice
    Ispunjenu obrazac potrebno je ispisati i potpisani dostaviti e-poštom ili osobno od dolaska na prvu sportsku aktivnost/kamp
Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu poslati na adresu e-pošte: info@zsuon.hr. Opcionalno, može se predati kod dolaska na prvu sportsku aktivnost/kamp voditelju.

UPLATA KOTIZACIJE

Uplata kotizacije izvršava se na bankovni račun Zajednice sportskih udruga Općine Nedelišće.

Prijavitelji koji koriste Online prijavu, po uspješnoj predaji prijave,  automatizmom na adresu e-pošte primaju iz aplikativnog sustava popunjenu prijavnicu s uputama za plaćanje putem aplikacije internet bankarstva ili bankovnom uplatom.

Podaci za uplatu:
U KORIST: ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA OPĆINE NEDELIŠĆE, M. Tita 1, 40305 Nedelišće, OIB: 43043975383 
IBAN računa: HR0223400091111185439
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ: 2024-1-OIB POLAZNIKA
IZNOS: 15,00 EUR
OPIS PLAĆANJA: Kotizacija Sportsko ljeto - Ime i prezime polaznika

Potvrdu uplate uz prijavnicu dostaviti na e-mail: info@zsuon.hr ili osobno dostaviti kod prvog dolaska na sportsku aktivnost/kamp.

RASPORED KAMPOVA

SPORT    

 

KOŠARKA 01.07. - 05.07. 09:00 - 11:30 Dvorana OŠ Nedelišće
RUKOMET 08.07. - 12.07. 09:00 - 11:30 Dvorana OŠ Nedelišće
TENIS 15.07. - 19.07. 08:00 - 10:30 Sportski park Trate
ATLETIKA 22.07. - 26.07. 09:00 - 11:30 SRC Trate 
PAUZA 29.07. - 02.08.    
PAUZA 05.08. - 09.08.    
NOGOMET 12.08. - 16.08. 09:00 - 11:30 SRC Trate 
KARATE 19.08. - 23.08. 09:00 - 11:30 Dvorana OŠ Nedelišće
ODBOJKA 26.08. - 30.08. 09:00 - 11:30 Dvorana OŠ Nedelišće